Husstandsomdelt brev vedrørende effekter inkl. Hvide mærkater.

Vedrørende fjernelse af gamle cykler og andre effekter.

Nedenstående vil blive gennemgået og ryddet op

 • Cykelrum

 • Barnevognsrum

 • Kældergange

 • Cykelstativer udenfor opgangene

 • Og Maglelund generelt

   

  Vi skal derfor anmode beboerne om senest.

   

   

Mandag den 6/12 2021 kl. 24,00

 

 

At påsættes din(e) cykel / barnevogn, som ikke må fjernes i forbindelse med ejendomskontorets gennemgang. Alle andre effekter vil blive bortskaffet eller bragt til opbevaring for ejermandens regning.

Effekter der bringes til opbevaring, vil blive opbevaret i 3 måneder, hvorefter de bortskaffes eller afleveres som hittegods hos politiet.

 

ALLE cykler og barnevogne i ovennævnte områder vil blive fjernet, hvis der ikke er påsat det vedlagte HVIDE manilamærke med adresse.

 

Det som ikke er mærket, vil blive fjernet

Tirsdag d. 7/12 2021 fra kl. 7,30

 

Nærmere information herom kan ske ved henvendelse til ejendomskontoret. Skulle De ønske yderligere manilamærker, bedes De venligst henvende Dem til 

Ejendomskontoret, Maglelund 20 st. tv dagligt 10,00 til 11,30

Med venlig hilsen

Ejendomskontoret

Johnny Persson