Info om Indmelding af manglende vejbelysning I Maglelund

Her kan du indmelde manglende vejbelysning. Hvis du bor i maglelund nr.:

1-21, 31-49, 2-68 

Følg dette link - Fejlmelding Storkøbenhavn • Andel Lumen 

                                                                                                                              

Vej belysning som står foran 23-25-27- samt på stien til vaskeriet  53-55-57 og p.plads ved 49 er Maglelunds og skal derfor indmeldes til ejendomskontoret:

på E- mail afd3maglelund@bo-vest.dk