Her kan du komme på Mieles hjemmeside :       mielelogic.com

Vaskeri info.

Vi gør opmærksomt på at Miele har opdateret deres program i vaskemaskinerne.

Der startes altid med den sæbe som passer til vaskeprogamet.
Hvis man vil skifte sæbe fra (hvid sæbe til kulørt sæbe) eller fra (kulørt sæbe til hvid sæbe)
skal der trykkes på den knap hvor sæbevalg vises.

Skyllemiddel stater altid med fravalg X over
1 tryk giver - duft (ingen parfume )
2 tryk giver + duft ( med parfume )

Hvis du skal resevere tid til de 10 kg maskiner som står i fællesvaskeriet maglelund 22, skal du bruge denne hjemmesiden    mielelogic.com 

Det er den sorte brik som virker til vaskerierne.

Vaskerier.
I Maglelund er der et stort fælles vaskeri i kælderen under nr. 24. Dette benyttes af beboere i lige nr.

I rum 4 i fælles vaskeriet er der: 2. 10 kg nr. 22 og 23, 3 tørretumbler og den store rulle i som alle beboer i Maglelund kan reserver og bruge. Der kan kun reservers på maskinerne.

Endvidere er der 7 små vaskerier, som benyttes af beboere i ulige nr.
Alle vaskerier har vaskemaskiner og tørretumblere. I ulige nr. forefindes rulle- og tørrerum.

Vaskerierne i Maglelund må kun bruges af Maglelunds beboer.
Vaskeudgifterne betales over huslejen.

Alle vaskerier må benyttes alle dage i tidsrummet: kl. 8.00 – 21.00
Der er adgang til vaskeriet fra kl. 6,00 til kl. 21,00

Hver husstand har nøgle/brik til det vaskeri, de hører til. Den nøgle/brik er personlig, og må kun bruges af husstandens medlemmer/hjemmehjælper.
Bortkomne nøgler/ brikker betales af lejer.


Valkeriernes placering samt hvem der må vaske hvor.

Opgang nr. 1 - 3 - 5 – 7. I vaskeri 1 i kælderen nr. 5

Opgang nr. 9 - 11 - 13 – 15. I vaskeri 2 i kælderen nr. 9.

Opgang nr. 17 - 19 - 21 – 27. I vaskeri 3 i kælderen nr. 17.

Opgang nr. 23 - 25 - 31 – 33. I vaskeri 4 i kælderen nr. 33.

Opgang nr. 35 - 37 - 39 – 41. I vaskeri 5 i kælderen nr. 37.

Opgang nr. 43 - 45 - 47 – 49. I vaskeri 6 i kælderen nr. 45.

Opgang nr. 53 - 55 - 57. I vaskeri 7 i kælderen nr. 57.

Opgange med lige nr. i fællesvaskeri i kælderen nr. 22-24.

Fælles regler vaskeriregler, reservations system og sæbedosering for alle vaskerier.

Vaskekældrene i Maglelund må kun bruges af Maglelunds beboere / hjemmehjælper
Vaskeudgiften betales over huslejen, dvs. at beboeren ikke skal bruge penge, mønter eller dankort for at vaske.
Der er sæbedosering på alle maskiner.

Husk at:

Tømme lommerne for søm, skruer, sten og lignende effekter, da disse ødelægger maskinen

Bruge BH - vaskepose så stiverne ikke sætter sig fast i maskinen.
Fyld maskinen op, da vi ellers bruger for meget el og vand, mindst 2 kg tørt tøj.

Der må ikke farves / bleges tøj i maskinerne.

Tømme filtrene i tørretumblere. Aflevere maskinerne i pæn stand dvs. maskinerne tørres af, og at der ikke ligger noget og flyder på gulvet.

Hver husstand i ulige nr. har en nøgle og en brik, til vaskeri og tørre/ rullerum
Hver husstand i lige nr. har et brik til vaskeriet.

Nøgle/brik er personlig, og må kun bruges af husstandens medlemmer
(hjemmehjælper undtaget).

Vasketider: Gælder for alle vaskerier.

Der skal ikke reservers tid til tørretumbler og strygeruller.

Der kan reservers 5 maskiner af gangen, a’ 1½ time. Maskinerne kan bestilles til kl. 8.00 – 9.30, 11.00 – 12.30, 14.00 – 15.30, 17.00 – 18.30 og 18,30 til 20,00 den sidste time er til tørring af sidste vask.

Der er mulighed for at dosere flydende sæbe og skyllemidler til maskinerne.
Egen sæbe kan bruges ved at komme sæben direkte i maskinerne.
Eget skyllemiddel kommes direkte i maskinen og der kørers et stivelse program. Sæbeskålen er lukket.
    
Hvis vasketiden ikke er taget i brug 15 minutter efter turens begyndelse, må andre benytte maskinen.

Strygerulle og tørrerum (ved vask 1 - 7) benyttes efter behov.
Tøjet skal tages ned, umiddelbart efter at det er tørt. Senest dagen efter

Visninger: 20032