HUSDYRREGULATIV FOR MAGLELUND.

Maglelund afd. 3
HUSDYRUDVALGET
Kontor: Maglelund 27 Kld. Tlf. 4354 7711
Kontortid: 1. Mandag i måneden kl. 18.30 – 19.30


Maglelund Husdyrudvalget
Kontor: Maglelund 27 kld. Kontortid: Første mandag i måneden.
Mail. maglelundbestyrelse@brnet.dk

Husdyrs regulativ

§ -1 Den lejer, der anskaffer sig et Husdyr Hund eller kat, skal henvende sig til husdyrudvalget for at underskrive husdyrregulativet. Det er i Maglelund blevet vedtaget at der ved ny indflytning eller ny erhvervelse dog kun må være en hund eller en kat på beboelsen. Underskrivning af dette skal ske senest 1 måned efter anskaffelsen. Husk Forsikringspolice og registreringsattest

§ -2 Ejeren af husdyret er forpligtet til at have sit dyr ansvarsforsikret og overholde de her i landet gældende regler vedrørende dyr.
§ -2 stk. 1 Hunderacer der ifølge dansk lovgivning er ulovlige kan ikke blive registreret i Maglelund. Dette gælder også blandingsracer.

§3 – Uden for lejligheden Skal hunden/katten føre i snor, og må ikke overlades til personer der ikke har fuldt herre dømme over dyret.

§4 – Ejeren af husdyret skal sørge for at deres hund eller kat ikke forretter deres nødtørft på bolig selskabets område, men kun på de dertil indrettede hundetoiletter. Hvis der skulle indtræffe et lille uheld, er ejeren forpligtet til straks at fjerne efterladenskaberne.

§5 – Det er enhver hundeejer forbudt at ophidse husdyret til angreb. Samtidig gøres der opmærksomhed på, at det er forbudt at provokere en hund.

§6 – Ejeren af et husdyr er forpligtet til at erstatte den skade dyret evt. forvolder.

§7 – Lejeren der modtager gæster med tilhørende dyr, eller dyr der skal i pleje (ferie og lign.) Er ansvarlig for dyrets færden og handlinger. Pleje og pasning Kan strække sig i op til en måned da dyret ellers skulle registreres. Er der tale om pasning af dyr det vil sige overnatning skal husdyrudvalget oplyses om dette ved enten et brev i postkassen eller ved at man kommer forbi i åbningstiden.

§8 – En lejers husdyr må ikke være til gene for andre beboere.

§9 – Klager over husdyrhold, der efter grundig undersøgelse af husdyrudvalget findes berettiget, behandles som overtrædelse af gældende husorden, og kan medføre ophævelse af lejemålet. Overstående regulativ er nøje gennemlæst, og Jeg er indforstået med overtrædelse af dette medfører inddragelse af min tilladelse til husdyrhold i maglelund.