General forsamling i lejrforeningen 22.04.2014

Jørgen starter med at byde velkommen.    Der er 21 fremmødte - Der er 42 stemmer

Valg af dirigent: Lars Olsen

General forsamlingen er lovlig indkaldt 3 uger før.

Stine Larsen er valgt til referent.

Bestyrelsens beretning:

•Også i 2013 blev sommerfesten en succes, og vi håber at vi også i 2014 for stablet en sommer fest på benene evt. med begyndende loppemarked.

•Bakketuren blev til trods for nogle få regndråber også en succes.

•På trods af det lave fremmøde ved årets fastelavnsfest blev det dog en succes.

•Årets Tyskland/Lalandia blev også i år en succes.

Der er blevet gjort opmærksom at man ikke mener at kunne se lejerforeningen være aktiv i maglelund. Dette er dog ikke tilfældet, da lejerforeningen blandt andet står for før og efter syn af lejlighederne i maglelund samt alle de gode ture vi har haft i årets løb.

Regnskab:
Dorthe fremlægger regnskab og der er et beskedent underskud, grundet de mange arrangementer.
Regnskabet er enstemmigt vedtaget.

Indkommende forslag:
Der er 4 indkommende forslag der ikke har relevans for lejerforeningen, så disse er blevet sendt videre til afdelingsbestyrelsen.

Valg:

Valg af kasser:
Dorthe Larsen genopstiller
Dorthe Larsen valgt

Valg af 1 Bestyrelses medlem:   
David Lak genopstiller
David Lak valgt

Valg af 2 suppleanter:    
Laila Leib og Poul Andersen genopstiller
Laila Leib og Poul Andersen er genvalgt

Revisor suppleant     
Leni Hviid Larsen opstiller
Leni Hviid Larsen valgt

Evt. Dorthe Larsen svare på spørgsmål angående vandmålere. Og dette punkt skal tages op i afdelingen.


                

Referat fra generalforsamlingen i Lejerforeningen

onsdag den 25. april 2012

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent (David Lak blev valgt)
  2. Valg af referent (Laila Lieb blev valgt)
  3. Valg af stemmetællere (bliver valgt, hvis der er behov)
  4. Bestyrelsens beretning:

Formanden fortalte om året der er gået, hvor der er blevet afholdt fastelavnsfest, en tur til Middelaldercentret, som desværre blev aflyst grundet manglende tilslutning.

 Ligeledes blev det sagt, at vi er kommet godt over oversvømmelserne fra sidste sommer i Maglelund.

Der blev også afholdt loppemarked med fest, hvor der var stor tilslutning fra mange beboere.

 Det blev også nævnt, at vi var kede af de mange indbrud der har været i klubberne i årets løb.

Juletræsfesten sidste år blev afholdt i Brønden.

Der blev afholdt 2 minutters stilhed for HC, der døde den 6. april. Bjarne Sørensen mente at det var de samme der sad i de forskellige bestyrelser, og foreslog at Lejerforeningen blev ophævet, fordi han mente at det var en fagforening, og pengene kun blev brugt på sociale ting, hvorefter Lisbeth foreslog at han kunne melde sig ud (11 stemte for og 1 imod).

  1.  Regnskab (regnskabet blev godkendt med 11 stemmer for og 1 imod)
  2. Indkomne forslag (ingen forslag)
  3. Valg af kasserer (Dorthe Larsen blev genvalgt).

Bestyrelsesmedlem (David Lak blev genvalgt)

2 Suppleanter (Else Wienholtz blev genvalgt og Laila Lieb blev valgt)

Lisbeth Rasmussen blev valgt til revisorsuppleant.

  1. Eventuelt

Else Wienholtz besvarede ved at sige, det er svært at få folk til at stille op, så derfor er det måske årsagen til at det er de samme folk.

 

Der er 115 medlemmer i Lejerforeningen, der var 12 fremmødte.

 

Referent Laila Lieb