Til Lejerforeningen Maglelunds Medlemmer

 

Indkaldelse til generalforsamling

 

Torsdag d. 18. april kl. 19.00

 i

Selskabslokalerne Maglelund 48 kld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent

 

 

 

 

  1. Valg af referent

 

 

 

 

  1. Valg af stemmetællere

 

 

 

 

  1. Bestyrelsens beretning

 

 

 

 

  1. Regnskab
  2. Indkomne forslag
  3.  

 

 

 

 

Valg af: Formand                       Jørgen Rækby  modtager genvalg

              2  Bestyrelsesmedlem: Lone Tinnesen modtager genvalg

                                       Stine Larsen  modtager genvalg

  2. suppleanter               Laila Lieb

  Revisor                         Hanne Miller

  Revisorsuppleant          Lisbeth Rasmussen

  1. Eventuelt

 

Huslejekvittering eller PPS fremvises ved indgangen

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,