Lejerforeningen Maglelund  Kontor: Maglelund 27, kld.
2660 Brøndby Strand
Tlf. 40546825
E-mail: lejerforeningenmaglelund@gmail.com
Kontortid:
Den 1. mandag i måneden kl. 18:30-19:30
Hjemmeside: www.maglelund.com

Ref. 02- 19/20      Referent: Finn Petersen  
            
Tilstede: Allan, Dorthe, Erik, Finn, Leni, Per, John
Fraværende:
Referat Bestyrelsesmødet 5. juni kl. 15:00

Dagsorden  Referat
1.  Meddelelser   Ad 1:
Allan orienterer om den boligpolitiske situation, hvem der er gået ud af de forskellige bestyrelser og hvem der er kommet ind i stedet for


2. Tema-punkter
  Ad 2: Arbejdet med hjemmeside:
It-udvalget orienterede om arbejdet med den ny version af hjemmesiden, som har en midlertidig plads www.lejer.s-thai.com

Der arbejdes løbene på forbedringer, ændringer og nyt indhold. Det er It-udvalgets intension, det skal være en let og brugervenlig side, der er levende og interessant.

Lars Olsen har lovet ny tekst til hjemmesider om Skildpadden samt Kort & Godt.
.
3. Medlems-arrangement  Ad 3: Med baggrund i generalforsamlingens ønsker om flere medlems-aktiviteter inviteres interesserede medlemmer til et møde onsdag den 26. juni kl. 19 på kontoret i Maglelund 27, kld., så vi kan ramme bredest muligt og se hvor mange, der vil deltage aktivt i det/de enkeltstående konkrete projekter, Udkast til invitation godkendt og uddeles den 12. juni.

Der er forslået en tur til Roskilde med spisning på skibet Sagafjor, der sejler en tur mens der spises. Skibet ligger lige op ad vikingeskibsmuseet og havnen. Der er også Roskilde park samt Domkirken man kan kikke på hvis man har lyst til det.

4. Forslag  Ad 4: Det foreslås Afdelingsbestyrelsen, at den i budgettet for 2020 afsætter et beløb til frivilligt tilbud om tjek af wc-ventilatorer for at forebygge skimmel-dannelse. Derudover bør det drøftes, om der er behov for tjek af el-kontakter og thermostater.

5 Beboer-henvendelser og opfølgning:
a) anke varmeregning
b) sag om råderet  Ad 6:

a) Der ikke meldt tilbage hvad der kom ud af det.
b) Forretningsfører har beklaget forsinkelsen og arbejder på at fremme færdiggørelsen af Råderets-kataloget.

6. Vagtplan  Ad 6: Juli: Dorte. August: Leni. September: Erik & Per. Oktober: Finn.
7. Næste møde  Ad 7: Mandag 8. juli
8. Evt.  Ad 8: Intet

Ref. 01- 19/20 Referent: Finn Petersen

Tilstede: Allan, Dorthe, Erik, Finn, Leni, Per, John
Fraværende: 0
Bestyrelsesmødet 6. maj kl. 18:00 på kontoret

Dagsorden Referat


1 Konstituering
Ad 1:
Næstformand: Leni Hvid
Sekretær: Finn Petersen


2. Tema-punkter
Ad 2:
For at forbedre servicen for medlemmerne i forbindelse ind- og fraflytning gennemfører bestyrelsen et internt opdateringskursus vedr. syn af lejligheder d. 25. maj kl.10 -13 med oplæg af Finn & Dorthe.
Leni & Dorthe sørger for en let frokost.

Allan og Finn forbereder forslag til bedre kommunikation til medlemmerne, herunder en overvejelse om en egen hjemmeside.


3. Medlems-arrangement
Ad 3:
Med baggrund i generalforsamlingens ønsker om flere medlems-aktiviteter inviteres interesserede medlemmer til et møde, så vi kan ramme bredest muligt og se hvor mange, der vil deltage aktivt i det/de enkeltstående konkrete projekter, der bliver enighed om.


4. Beboer-henvendelser
Ad 4:
Dorte undersøger sag om varmeafregning i BO-VEST

Beslutning: Beboer rykker for tilladelse til nyt badeværelse. Vi beder afdelingsbestyrelsen om at rykke for endelig godkendelse af råderetskataloget.

Beslutning: Der er rejst spørgsmål om, om alle garager er i brug efter formålet. Afdelingsbestyrelsen anmodes om at vurdere, om der er behov for et garage-syn.

Orientering: Beboer har bemærket, at der i forbindelse med tilbud om ny lejlighed nu er blevet tilføjet et ”forbehold for beløbets størrelse” vedrørende lejlighedens vedligeholdelseskonto.

Administrationen har oplyst, at det er udtryk for ønsket om øget fleksibilitet, så regninger for vedligeholdelses-arbejder, der er bestilt før opsigelsen af lejemålet, men som først modtages efter opsigelsen, også kan dækkes, såfremt det udførte vedligeholdsarbejde er godkendt

5. Vagtplan
Ad 5:
Juni: John. Juli: Dorte. August: Leni. September: Erik & Per. Oktober: Finn


6. Næste møde
Ad 6:
Den 5. juni kl. 15