Skader i lejligheden

Skulle De komme ud for, at der opstår skader i lejligheden (vandskade, brandskade o.s.v.), hvorved der sker beskadigelser af ejendommen, skal De snarest henvende Dem på ejendomskontoret, Maglelund 20, st.tv. Du kan sende en E-mail her afd3maglelund@bo-vest.dk og vi kontakter dig inden for 3 arbejdsdage. IKKE TIL AKUTTE TING.


Skader udenfor ejendomsfunktionærens normal arbejdstid.

Med arbejder som kan få følgeskader, og derfor ikke kan vente til først kommende hverdag kan døgnvagten kontaktes.
Kan De henvende dem til Vagtfirmaet på tlf. 70 25 26 32.


Uden for normal arbejdstid kan man få hjælp til følgende:

Hvis følgeskader er uundgåelige

V.V.S.

Akutte vandsprængninger, hvor følgeskade er uundgåelige.

Stoppede toiletfaldstamme og køkkenfaldstammer.

Ved større svigt på koldtvand eller varmtvand.

Varme.
Ved større varmesvigt. Eks. Ingen varme i hele lejligheden.

Kloak.
Ved stoppet kloak og brønde.

Glas.
Hjælp til afdækning.

EL
Ved el – svigt i hele lejligheden.
Altid ved defekte ledninger, hvor der er risiko for brand.

Vaskerier.
Ved større strømsvigt.

Antenne.
Kun ved større svigt, der berører flere lejligheder.


Nedenstående afhjælpes ikke uden for normal arbejdstid

V.V.S.
Stoppede vaske, toiletter, gulvafløb, dryppende vandhaner, m. v.
uden følgeskade

EL.
Defekte kogeplader, defekt ovn, defekte stikkontakter m.v.

Hvis man insisterer på at få udført ovenstående, skal man vide, at det
er for egen regning.


Visninger: 4486