Gør din bolig bedre med råderetten.

Her kan du læse om råderet's regler

Når du bor i en almen bolig kan du med råderetten udføre alle former for forbedringer i boligen og få økonomisk godtgørelse ved fraflytning.Råderetten giver lejeren i en almen bolig større frihed til at bestemme over egen bolig og mulighed for at præge boligen efter egne ønsker og behov.


Forbedringer inde i boligen gælder indretninger i både køkken, bad, entré og værelser.  Inden arbejdet kan sættes i gang skal det anmeldes til og efterfølgende godkendes af boligorganisationen. 

Læs merer på Bo-Vest hjemmeside klik på linket her under.

  https://www.bo-vest.dk/beboer/blanketter-og-regler/raaderet-og-forbedringer/