Forslag Afdelingsmøde 3. september 2013

 

Nr.

Forslag

Afdelingsbestyrelsens bemærkninger

1

Afdelingsbestyrelsen genfremsender forslag om renovering ad vandrør til det varme og kolde vand, samt køkkenfaldstamme i ulige numre.

 

Igennem flere år har det været kendt, at afdelingens rør til vand og afløb hastigt nærmere sig tidspunktet for at være udtjente. Udgifter til akutte reparationer har været stigende ligesom problemerne med forsyningen af boliger med varmt vand.

Derfor mener afdelingsbestyrelsen at det er vigtigt at renovere rørene i de kommende år.

Arbejdet skal laves, og det vil ikke blive billigere i fremtiden.

Forslaget vil give en huslejestigning på kr. 5,22 pr. m2 pr. måned.

Beskrivelse af projektet og huslejekonsekvenser, se bilag.

Bestyrelsen indstiller at afdelingsmødet stemmer for.

 

2

Ina Hansen foreslår:

at der bliver installeret dørtelefoner i Maglelund.

 

Afdelingsbestyrelsen har undersøgt priser. Hvis vi vil have et anlæg der er moderne, vil det komme til at koste op til 4 mil. Kr.

Bestyrelsen indstiller at afdelingsmødet ikke stemmer for.

 

3

Ina Hansen foreslår:

At vaskekældrene åbner kl. 7.00

 

Da vaskekælderen kun bliver brugt ca. halvdelen af åbningstiden og pga. støjen fra vaskerierne, indstiller bestyrelsen at afdelingsmødet ikke stemmer for.

 

4

Kirsten og Søren Gyldsø foreslår:

Overdækning ved Grillpladsen.

Ud for nr. 30 vil det være en stor lettelse, hvis overbygningen, der er etableret ved grillpladsen rives ned og der igen bliver udsyn til pladsen, da det desværre bliver misbrugt.

Om vinteren har vi dem i kælderen, henholdsvis i nr. 30-28, hvad vi ikke havde før, hvor der bliver brændt af og lavet hærværk..

 

 

 

 

Bestyrelsen har ingen indstilling.

 

 

 

 

5

Kirsten og Søren Gyldsø foreslår:

Ang. hunde.

Det ville være godt, hvis vi kunne blive enige om, at kunne have en gæstehund til evt. ferie eller weekend besøg.

 

Har man ikke hund eller kat, kan man passe en hund eller kat i ferie og weekend.

Da der kun må være et husdyr i lejemålet, kan man ikke passe et husdyr, hvis man har et i forvejen.

Det vil ikke være til at administrere hvis der kan være flere husdyr på nogen tidspunkter og ikke i andre.

Bestyrelsen indstiller at afdelingsmødet ikke stemmer for.

 

6

John Pejtersen Foreslår:

jeg vil godt have vi får en snak på medlemsmødet d.3/9-2013.
 
jeg vil godt have vi får i vide hvad vi gør med varmen fra den 1/1-2015.
 
jeg har jo set at vi atter stiger i varme, dette finder jeg urimeligt da maglelund ikke gør noget
for at vi kan få en passene varme udgift.

HVILKEN ANLÆG HVAD SKAL VI HAVE
HVILKEN UDSTYR SKAL VI HAVE I LEJLIGHEDERNE
HVAD SKAL DER VÆRE PÅ EJDOMMENS KONTORET AF UDSTYR
OG EN TIDSPLAN FOR UDFØRELSEN AF DE PÅ GÆLLENDE ARBEJDER

Da bestyrelsen ikke er klar over, hvad der menes med forslaget, forbereder vi os på alt om varme.

 

 

 

 

Til beboerne i afd. Maglelund
JRA/
 
Information om forslag til projekt om udskiftning af vandledninger i jord og bygninger samt køkkenfaldstammer i gammel afdeling (ulige numre)
 
Baggrund
Igennem flere år har det været kendt, at afdelingens rør til vand og afløb hastigt nærmere sig tidspunktet for at være udtjente. Udgifter til akutte reparationer har været stigende ligesom problemerne med forsyningen af boliger med varmt vand.
Ingeniør- og arkitektfirma AI-gruppen A/S har i samarbejde med afdelingsbestyrelsen udarbejdet oplæg til udskiftning af disse installationer.
Beskrivelse af projektet
Hovedvandledninger i jord mellem blokkene udskiftes.
Hovedvandledninger i kældre udskiftes samtidig med at der føres ny varmtvandsledning i kælder. Eksisterende hovedvarmtvandsledning på loft sløjfes.
Der monteres individuelle vandmålere i alle lejligheder.
Ledninger i bad og køkken i gammel afdeling (ulige numre):
- Nye stigstrenge for koldt- og varmt vand placeres i ny rørkasse i trapperum, eksisterende stigstrenge i badeværelse sløjfes
-Tilslutning til eksisterende håndvaske- og brusebatterier sker ved synlig rørføring på væg
- Hvor der ikke er separat blandingsbatteri for koldt- og varmtvand monteres sådanne
- I køkkener udskiftes faldstamme og stigstrenge for vand, der placeres samlet ved facade
- Nye vandrør og faldstammer i køkken inddækkes med rørkasser
 
Ledninger i bad og køkken i ny afdeling (lige numre):
- Nye stigstrende for koldt- og varmt vand placeres samme sted som de eksisterende.
- I lejligheder, hvor badekar ønskes fjernet etableres ny bruseplads med tilhørende afløb.
- I lejligheder uden badekar tilsluttes eksisterende blandingsbatterier nye synlige rør på væg
Særlige forhold under udførelsen
Der vil forekomme afbrydelse af vandforsyningen i perioder, der vil dog altid være koldt vand ved fyraften.
Der opsættes et antal sanitetsvogne indeholdende toiletter og brusebade, så der altid vil adgang til toilet og badefaciliteter.
Økonomi og husleje
De samlede udgifter er budgetteret til 32,6 mio. kr. der forudsættes finansieret med et tilskud fra Tranemosegårds egen trækningsret i Landsbyggefonden på 7,8 mio. kr. og resten ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån. Den årlige ydelsesbetaling på realkreditlånet er kalkuleret til 1,6 mio. kr. svarende til en huslejestigning på 62,58 kr. pr. m2 årligt eller 9,1 % i forhold til nuværende husleje på 688 kr. pr. m2 (2013).
Tids- og handlingsplan
Efter beboermødets godkendelse skal projektet og den dermed forbundne økonomi godkendes af organisationsbestyrelsen i Tranemosegård samt af Kommunalbestyrtelsen i Brøndby Kommune.
Opgaven har en økonomisk størrelse, der medfører, at den videre tekniske rådgivning i sagen skal udbydes i henhold til EU’s regler. Herefter skal entreprenørarbejdet projekteres og udbydes til prissætning hos udvalgte entreprenører. Under forudsætning af, at tilbudspriser er indenfor budgettet kan arbejdes herefter påbegyndes. Det forventes, at arbejdet tidligst kan gå i gang i sommeren 2014.
Prækvalifikation og udbud af teknisk rådgivning juli 2013 – november 2013
Projektering og udbud af entreprenørarbejdet december 2013 – maj 2014
Udførelse af entreprenørarbejdet juni 2014 – december 2015
 
 
23. maj 2013

BO-VEST