Afdeling 3

 

6. august 2013

26 august 2013

 

Maglelund

 

 

Der indkaldes hermed til ordinært afdelingsmøde

 

Tirsdag d. 3. september 2013, kl. 19.00

 

I Rheumhus, Albjergparken 4

 

 

 

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmeudvalg
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab for 2013
  5. Indkomne forslag ( se bilag )
  6. Godkendelse af budget for 2014
  7. Valg      Formand (Dorthe Larsen)

2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (David Lak og Kim Cubbin)

2 suppleanter for 1 år (Leila Lieb og vakant)

Medlem til Husdyrudvalget (Gurli Hansen)

     8.               Eventuelt

 

 

Forslag der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal være afdelingsbestyrelsen skriftlig i hænde senest tirsdag d.20. august 2013. Forslag skal afleveres til afdelingsbestyrelsen kontor, Maglelund 27, kælderen.

 

Alle beboer over 18 år, der er registreret på lejemålet, har adgang til mødet.

Hvert lejemål har 2 stemmer.

Husleje- eller PBS-kvittering medbringes som gyldigt adgangsbevis

 

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

  

Visninger: 2818