Afdeling 3 Maglelund
1. marts 2011

Der indkaldes hermed til ordinært afdelingsmøde
Tirsdag d. 29. marts 2011, kl. 19.00
I Rheumhus, Albjergparken 4


Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af regnskab for 2010
5. Indkomne forslag
6. Godkendelse af budget for 2012
7. Valg af
Formand (Dorthe Larsen genopstiller)
2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
(David Lak og Hans Lieb genopstiller)
2 suppleanter for 1 år
(Leila Lieb og Kim Cobbin genopstiller)
Formand for Husdyrudvalget (Gurli Hansen genopstiller)
8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal være afdelingsbestyrelsen skriftlig i hænde senest tirsdag d.15. marts 2011. Forslag skal afleveres til afdelingsbestyrelsen kontor, Maglelund 27, kælderen.

Husleje- eller PBS-kvittering medbringes som gyldigt adgangsbevis

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen