Afdeling 3

28. februar 2012

 

Maglelund

 

Der indkaldes hermed til ordinært afdelingsmøde

Tirsdag d. 28. marts 2012, kl. 19.30

I Rheumhus, Albjergparken 4

 

Dagsorden:

 

1.                 Valg af dirigent

2.                 Valg af stemmeudvalg

3.                 Bestyrelsens beretning

4.                 Godkendelse af regnskab for 2011

5.                 Indkomne forslag

6.                 Godkendelse af budget for 2013

7.                 Valg   2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

(Jørgen Rækby og Else Wienholtz)

2 suppleanter for 1 år

(Leila Lieb og Kim Cobbin)

Medlem til Husdyrudvalget (Stine Larsen)

    7.                Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal være afdelingsbestyrelsen skriftlig i hænde senest tirsdag d.14. marts 2012. Forslag skal afleveres til afdelingsbestyrelsen kontor, Maglelund 27, kælderen.

 

Alle beboer over 18 år, der er registreret på lejemålet, har adgang til mødet.

Hvert lejemål har 2 stemmer.

Husleje- eller PBS-kvittering medbringes som gyldigt adgangsbevis

 

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

 

Visninger: 2936