Forslag 3 med sæbedocering blev vedtaget.

Ændringsforslag Ja 57 Nej 52 Ugyldig 1
Sæbeautomat

Forslag 1 Ja 48 Nej 62 Ugyldig 0

Forslag 2 Ja 25 Nej 83 Ugyldig 0

Forslag 3 Ja 54 Nej 48 Ugyldig 0Forslag 3 med sæbedocering blev vedtaget.

Forslag 3
Forslag om nyt reservationssystem med tilknytning til Internet.     

I stedet for at reservere en gruppe maskiner, reserverer man en vaskemaskine ad gangen, højst 4.
Er maskinen ikke taget i brug indenfor ½ time, kan andre reservere. den.

Begrundelse:
For at tilgodese dem der er på arbejdsmarkedet.

Udgift: kr. 1.347.000,00

Afdelingen har opsparingen inden for 2010-2011-2012-2013.