Referat Ekstraordinært afdelingsmøde
onsdag d. 25. august 2010

Fremmøde 55 lejemål

Fra bestyrelsen var mødt:

Dorthe Larsen
David Lak
Jørgen Rækby
Else Wienholtz
Kim Cobbin

Fra ejendomskontoret var mødt:

Johnny Person
Kim Vøttrup

Fra Miele:

Jens Olsen

Fra Tranemosegård

Allan Nielsen

1. Dorthe bød velkommen til alle.

2. Allan Nielsen blev valgt som dirigent

3. Stemmetællere:

Lise Redemacher
Stine Larsen
Marianne Levring

4. Jens Olsen gennemgik det nye reservationssystem, orienterede grundigt om automatisk sæbedoseringsanlæg og alle de fordele og muligheder vi vil kunne få med det nye system, hvis vi vedtager det. Jens O besvarede spørgsmål fra salen. Tørretumblerne går også ind i reservationssystemet ligesom strygerullerne. Man vil kunne til- og fravælge sæbe og skyllemiddel, som man selv ønsker det. Doseringen er afpasset efter tøjmængden.

5. Kaffe og demonstration af vaskemaskine med det nye system.

6. Dorthe fremlage de 3 forslag og et ændringsforslag fra Judy Johnsen (doseringsanlæg til sæbe og skyllemiddel).
Spørgsmål fra salen: Hvad koster sæbe pr. vask?
Svar: ca.2,50 kr. pr vask som vi vurdere kan spares ved mindre slid og rengøring.

7. Ændringsforslag Ja 57 Nej 52 Ugyldig 1
Sæbeautomat

Forslag 1 Ja 48 Nej 62 Ugyldig 0

Forslag 2 Ja 25 Nej 83 Ugyldig 0

Forslag 3 Ja 54 Nej 48 Ugyldig 0Forslag 3 med sæbedocering blev vedtaget.

Allan takkede for den gode stemning og afsluttede mødet.

Dorthe sagde tak til Brix for lån af huset, tak til Johnny og Kim for fremmødet og tak til stemmetællerne Lise Stine og Marianne.
Tak til dirigenten.

Referent Else Wienholtz

Dirigent Allan Nielsen