Referat af ekstraordinært afdelingsmøde
Torsdag den 13. oktober 2011 kl. 19.00

14. oktober 2011

Deltagere: 30 husstande, 60 stemmer.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

David Lak blev valgt


2. Valg af stemmeudvalg

Rie, Laila og Else blev valgt


3. Vaskemaskiner

Bestyrelsen foreslår, at der indkøbes 2 stk. 10 kg. Miele vaskemaskiner, som skal placeres i vaskeriet ved nr. 22. Alle beboere, både dem i de lige numre og dem i de ulige numre, vil få adgang til disse vaskemaskiner. Alle beboere vil få udleveret en "vaskebrik", som giver adgang til vaskeriet og vaskemaskinerne. Dem der allerede har en vaskebrik, beholder den de har.
Man kan bruge sit eget vaskepulver hvis man bruger en vaskebold og hvis man ønsker at bruge sit eget skyllemiddel, skal man bruge "stivelsesprogrammet", hvor man kan tilsætte skyllemidlet. Vasken vil så tage ca. 14 min. længere tid. Hvis man benytter eget vaskepulver og skyllemiddel, bedes man selv gøre maskinerne rene for mærker og rande bagefter.
Brugsanvisningerne vil blive skiftet ud, så de passer til maskinerne.
Hvis man har problemer med at tøjet ikke bliver ordentlig rent, skal det fremvises på ejendomskontoret, så man der kan sørge for, at vaskemidlet bliver blandet rigtigt.
Tiden vil vise om det bliver svært at få tid til en vask i de store maskiner. Hvis det bliver et problem, tager vi det op igen.
Hvis forslaget godkendes, træder det i kraft når brikkerne udleveres efter renoveringen af vaskerierne. De skulle blive færdige i år.

Der var skriftlig afstemning:
43 for
14 imod
3 blanke

Forslaget blev godkendt.


4. Samarbejde mellem Maglelund og T13 omkring selskabslokalerne i Maglelund og Tranumparken

Idéen er, at alle beboere skal kunne leje hinandens selskabslokaler.
Afdelingerne skal være med til at betale til begge selskabslokaler og der vil komme lidt udgifter på rengøring og nyanskaffelser.
Det koster 12.300 kr. ekstra at være med i dette samarbejde.
Lokalerne i Maglelund kan i weekenden kun lejes samlet fredag, lørdag og søndag, hvor lokalerne i Tranumparken lejes ud enkeltdage.
Lokalerne i Tranumparken kan rumme 150 personer mod Maglelunds 30 personer. Maglelunds lokale lukker kl. 24.00 mens der i Tranumparken ikke er noget fast sluttidspunkt.
Det vides ikke hvor stort behovet er for et større festlokale, men der har ofte været flere end end de 30 tilladte personer i Maglelunds lokale og der er kendskab til, at en del har lejet lokaler i Brøndby Strand Parkerne gennem folk de kender, der bor der.
Alle vil få lige vilkår til leje af lokalet og udlejningen sker gennem ejendomskontorerne.
Selv om det koster lidt ekstra at være med i samarbejdet giver det ingen huslejestigning og samarbejdet kan ophøre, hvis det ikke fungerer.

Forslaget blev godkendt.


5. Orientering om Hjertestarter i Maglelund

Der er i samarbejde med kommunen og de andre boligafdelinger i Brøndby indkøbt en hjertestarter til Maglelund.
Hjertestarteren placeres i et aflåst skab ved postkasserne ved ejendomskontoret. For at få fat i hjertestarteren skal man bruge sin vaskeribrik. Den vil blive sat op, når alle beboere har fået udleveret deres brik. Så husk hvor du lægger din brik!
Har man lånt hjertestarteren, skal den lægges tilbage igen.
Men husk, at man stadig bør give kunstigt åndedræt og hjertemassage, mens en anden henter hjertestarteren.
Der kommer instruks i hvordan den virker. Men den vejledning, der er i maskinen, er meget god.
Skulle man have behov for den midt på dagen, har personalet på ejendomskontoret også en brik, der kan bruges. Et par ejendomsfunktionærer vil blive sendt på kursus i vedligeholdelse af hjertestarteren.


6. Orientering om vandskade efter skybrud

Kældrene er ved at være færdige bortset fra de 8-10 kælderrum, der endnu ikke er blevet tømt. Der arbejdes på, at de sidste hurtigst muligt vil blive tømt.
Skimmelsvamp er fjernet, bortset fra måske i de kælderrum, der ikke er tømt.
Klubberne er ved at blive istandsat.
I nogle kældre ser gulvene stadig snavsede ud, selv om der skulle være blevet gjort rent. Johnny kigger på det.
Dorthe Larsen tager en snak med kommunen, teknisk rådiver og BO-VESTs direktør, om der kan gøres noget fremadrettet, så det ikke sker igen. Det er muligt, at det kræver lidt investeringer.
2 blokke er blevet forskånet, dette skyldes at de ligger først på kloakstrengen samt ligger lidt højere oppe.
Har man en dør, der ikke længere passer og som er svær at lukke, skal man give besked på ejendomskontoret. De vil så få en snedker til at komme og slibe dørene.
Et godt råd er at købe stålreoler til kælderrummene så skaden ikke bliver så stor, hvis det skulle ske igen. Man må også gerne male sit eget træværk i kælderrummene med træbeskyttelse, så det ikke rådner.
Nogle beboere mente, at der manglede orientering om hvad der skete i forbindelse med skybruddet. Man kunne evt. have holdt et orienteringsmøde kort efter, så alle fik de samme beskeder.
Alle er blevet lige overraskede af skybruddet og det har taget tid at få fat i forsikringsselskabet. Havde der været afholdt møde, havde den orientering man havde fået været forkert, da der først senere kom korrekte beskeder fra forsikringen.

Hvis man er gammel eller syg og derfor ikke selv har kunnet tømme sit kælderrum, og familien ikke har kunnet hjælpe, kan man henvende sig til sit forsikringsselskab, som har pligt til at hjælpe, hvis man har en indboforsikring.
Ejendomskontoret er naturligvis også til at snakke med.

Kan vi lave noget rottebekæmpelse ved renovering af kloakkerne?
Vi har gjort hvad vi kan og der har ikke været så mange rotter i år.
Lad være med at fodre fugle og smide mad ud af vinduerne.
Vi kommer ikke af med rotterne, før dette slutter.
Især ved nr. 41 har der været rotte problemer, hvor de har fjernet 1 kubikmeter grus, så asfalten er sunket.
Det vil koste 175.000 kr. at lave mekanisk rottebekæmpelse i alle kloakkerne.Dorthe Larsen takkede for fremmødet og David Lak afsluttede mødet med tak for god ro og orden.David Lak dirigent
Dorthe Larsen formand