Der indkaldes hermed til ekstraordinært afdelingsmøde
Torsdag d.13. oktober, kl. 19.00
Tranumsparkens selskabslokaler
Tranumparken 3 (v/ centerparkeringen)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Vaskemaskiner:
Bestyrelsen foreslår, at 3 vaskemaskiner i Fællesvaskeriet nr. 22
erstattes af 2 10 kg.. Vaskemaskiner, som alle beboer har adgang til.
4. Samarbejde mellem Maglelund og T 13
omkring selskabslokalerne i Maglelund og Tranumparken.
5. Orientering om Hjertestarter i Maglelund
6. Orientering om vandskade efter skybrud

Husleje- eller PBS-kvittering medbringes som gyldigt adgangsbevisMed venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen