Referat af bestyrelsesmøde 9. februar 2011

Deltagere:

Dorthe Larsen
Else Wienholtz
Jørgen Rækby
Kim Cubbin
Hans Lieb
Laila Lieb

Fraværende:
David Lak
Johnny Persson

Dorthe bød velkommen

Referat fra sidste møde blev godkendt
Meddelelser fra formanden:

Der er kommet forespørgsel fra en beboer om at få udleveret en nøgle til toilettet i kælderen i nr. 68, da man vil lave en legestue til sine små børn i eget disponibelt rum. Dette blev vedtaget under forudsætning af, at skrevne regler vil blive overholdt.

Fra T13s bestyrelse er der kommet tilbud om at Maglelunds beboere kan leje selskabslokalerne i den gamle Trane, til større fester. Bestyrelsen deltager i et møde derom.

Regnskab:
Det blev vedtaget, at der bliver indkøbt en pengekasse til vores regnskaber.


Varmemester Johnny:
(Pt. Sygemeldt).Løbende sager, (herunder sager der arbejdes med, og fremtidige opgaver):

Folder vedr. velkommen til Maglelund er stadig under udarbejdelse.

Vaskemaskineudvalg:
Tørrerum i vask 1 – vægge og gulv males.
Efter vi sammen har været ovre at kikke på vaskeri 1, snakkede vi igen om at rullerne skulle flyttes ind til vaskemaskinerne, men dette forslag bliver taget op til afdelingsmødet i april.

Beplantning ved Petanquebanen vil blive påbegyndt til foråret.

Hundelegepladsen vil blive renoveret i løbet af foråret.

Der blev talt om at sætte en helle op på cykelstien ved nr. 40, så biler ikke kan køre igennem.

Forslag fra bestyrelsmedlemmer:

Ingen forslag.

Evt.Næste møde onsdag d. 9. marts

Referent Laila

Referat af bestyrelsesmøde 12. januar 2011

Deltagere:
Dorthe Larsen
David Lak
Else Wienholtz
Kim Cubbin
Hans Lieb
Laila Lieb
Johny Person

Fraværende:
Jørgen Rækby

Dorthe bød velkommen
Referat fra sidste møde blev godkendt


Meddelelser fra formanden:

Der er kommet ansøgning fra Kort og Godt om opsættelse af gelænder ved tappen samt askebæger umiddelbart ovenfor trappen. Dette blev bevilget.

Langtidsbudgettet for 2011 blev gennemgået.

Der er konference i BL Kreds 9, den 5. og 6. marts.

Varmemester Johnny:

Budgetkontrollen blev gennemgået.

Vaskeristatistikken blev ligeledes gennemgået.

Løbende sager, (herunder sager der arbejdes med, og fremtidige opgaver):

Folder vedr. velkommen til Maglelund er stadig under udarbejdelse.

Der blev snakket om, at rullerne skulle flyttes ind i vaskerummene i gamle Maglelund, dette skal på afdelingsmødet som forslag.

Vedligeholdelsesregulativet blev gennemgået, og vil blive forslået ændret således:
Vl
Stue, værelser og entré, vægmaling ændres fra glans 7 til glans 5.
Strukturtapet forbydes ikke, men der må ikke sættes anden tapet uden på.
Køkken, min. glans 20 ændres til min. glans 10.
Der arbejdes videre i Organstationsbestyrelsen, og afdelingsmødet.

Beplantning ved Petanquebanen vil blive påbegyndt til foråret.


Fastsættelse af næste møde og kontortider:
Kontortider:
Mandag den 7. februar (Dorthe)
Mandag den 7. marts (Hans)
Mandag den 4. april (Laila)

Næste møde onsdag den 9. februar.

Referent Laila