Dagsorden til Afdelings bestyrelsens møder


Afdelingsbestyrelsen møder 2. onsdag i måneden med følgende dagsorden:

  • Godkendelse af referat

  • Formanden Afdelingsleder orienterer

  • Ejendoms-mesteren orienterer

  • Løbende sager

  • Forslag fra medlemmer

  • Personlige sager

  • Evt.

  • Fastsættelser af næste møder og kontortider